IPL är en bra behandlingsmetod för pigmenterade lesioner, hudföryngring, mindre kärl och solskador. När det gäller hårborttagning är dock diodlaser ett mycket bättre alternativ. Eftersom en laser endast har en våglängd innebär det att energin maximeras och således ger bättre kliniska resultat. Diodlaser kan även behandla alla hudtyper.

Fokuserad energi
Energin från en IPL är spridande, vilket innebär att mindre antal ljuspartiklar når målvävnaden, jämfört med en laser som har ett sammanhängande ljus och fokuserad energi.

Högre energi
En diodlaser alstrar högre energier och frigör därmed energin i supersnabba pulser, vilket gör behandlingen snabbare jämfört med IPL. Med LightSheer Duets HighSpeed-handstycke kan hela ben behandlas på ca 1-1,5 timmar jämfört med IPL som behandlar på ca 3 timmar.